Fora de col·lecció

 • Para um tempo de síntese

  Javier Melloni Para um tempo de síntese

  Presente e futuro das religiões

  Tradução e introdução de Idalino Simões

  A nossa geração cresceu entre as ruínas de antigas certezas. Nascemos enquanto caíam. Somos filhos do fragmento, mas o fragmento não nos inquieta porque a alternativa de grandes massas compactas não nos atrai nem nos convence. Produziram muitas vítimas para serem confiáveis.

 • Iniciació als Veda.

  Raimon Panikkar, Lídia Pujol Iniciació als Veda.

  Edició especial que inclou el CD de l’espectacle «Panikkar, poeta i fangador», de Lídia Pujol

  Una de les manifestacions més belles de l'Esperit és la que ens ha arribat sota el nom dels Veda, un dels corpus de literatura religiosa més antics de la humanitat, aparegut al nord de l'Índia entre el 2000 i el 1000 aC. Aquesta antologia proposa un autèntic camí iniciàtic que, seguint el ritme de la vida del cosmos, ens porti al naixement de la vida plena en nosaltres.

 • La paraula de l'àngel

  Dominique de Courcelles La paraula de l'àngel

  Una aproximació plural als goigs

  Edició a cura d'Ignasi Moreta, traducció d'Helena Cots

  Els goigs de Catalunya provenen d’un esdeveniment evanescent i inobjectivable, indefinidament rememorat: la paraula d’un àngel a una jove verge, paraula que és anunci i promesa de salvació, de vida que transcendeix la mort. Aquesta paraula, que imprimeix i fecunda el cos de carn de la Verge, imprimeix i fecunda una sèrie indefinida d’escriptures específiques.

No tot hi cap en els calaixos tancats de les nostres taxonomies. No tot encaixa en els límits que nosaltres mateixos ens fixem. Però no exclourem les aus alienes al corral quan tenen ales per volar amunt i visió penetrant per il·luminar-nos. Si hi ha rigor, qualitat i ambició, la resta pot ser secundari.