Tramesa de manuscrits

En primer lloc, us preguem que comproveu que la vostra proposta encaixa en la nostra línia editorial: aconfessionalitat, rigor, alt nivell d'exigència científica i formal, temàtica al voltant de les religions, no proselitisme... Les propostes han d'encaixar en alguna de les col·leccions existents (Introduccions, Assaig, Sagrats i Clàssics i Fragmentos). En el cas de la col·lecció Assaig és important que les propostes no siguin mers estats de la qüestió. No s'admetran propostes "fora de col·lecció".

En el cas de textos d'origen acadèmic, cal que hagin estat prou reelaborats perquè puguin assolir un nombre de lectors que en justifiqui la publicació.

Si creieu que la vostra proposta encaixa en la nostra línia editorial, us preguem que ens envieu per correu electrònic la informació següent:

  1. Un resum o presentació molt breu (màxim: una pàgina)
  2. L'índex del llibre.
  3. Optativament, un fragment representatiu (la introducció, un capítol, l'epíleg...).
  4. El vostre CV i les vostres dades de contacte.

Pel que fa a les propostes per a la col·lecció infantil, els autors de text podeu enviar-nos per correu electrònic el text (parcial o total) que proposeu juntament amb el vostre CV i les vostres dades de contacte. Els il·lustradors podeu enviar-nos el vostre portafolis o una mostra de les vostres il·lustracions, juntament amb el vostre CV i les vostres dades de contacte. Tots els nostres llibres infantils són àlbums il·lustrats de producció pròpia i amb un mateix format: no fem reedicions de llibres publicats anteriorment per altri ni comprem drets de llibres publicats en altres llengües.

Des de Fragmenta estudiarem la vostra proposta. Farem el possible per donar-vos una resposta, positiva o negativa, en un termini raonable, encara que no ho podem garantir. Us preguem que tingueu present que la nostra capacitat de producció és molt limitada i que, per tant, no podem publicar totes les propostes que podrien encaixar en les nostres col·leccions.

¡Gràcies per la vostra confiança en Fragmenta! ¡Gràcies també per la vostra comprensió!

Foto tramesa