Cap a una teoria de justícia distributiva

Joan Carrera. Metge, teòleg i professor

En la història occidental, el debat sobre la justícia s’ha centrat especialment en la dimensió econòmica, però en les darreres dècades del segle xx s’ha anat enriquint amb noves dimensions. En aquest context, no es tracta de diluir el concepte, sinó precisament d’aprofundir-hi, incorporant-hi unes dimensions que n’havien quedat al marge o bé perquè no s’havien considerat importants o bé perquè havia predominat un paradigma massa centrat en el món occidental cèntric i molt androcèntric. Així, àmbits com la diversitat cultural, la perspectiva de gènere o la problemàtica ecològica… havien quedat fora del debat. Recordem, però, que en el si d’aquestes dimensions hi ha hagut molt patiment per bona part de la humanitat, que no s’havia tingut present i s’havia tractat de manera injusta. Creiem que una visió integradora d’aquestes tres dimensions pot ajudar la humanitat a fer front als reptes actuals, que suposen un canvi de paradigma.

Pots llegir l’article, en paper o digitalment,
fent la teva subscripció aquí


Relacionados