¿Com acompanyem els infants i joves en processos de transformació profunda?

Ramon Rial i Carbonell. Mestre i doctor en història

Respondre la qüestió que anuncia el títol no és un repte fàcil. Infants i adults vivim processos de transformació profunda en molts moments de la nostra vida; és quelcom intrínsec a la nostra condició humana. Les persones som canviants, com també ho són la nostra societat i el nostre entorn, i els canvis són constants al llarg de tota la vida. Per això, totes les persones necessitem tenir algun pal de paller al nostre entorn immediat; és a dir, algun tipus de referent diari que ens ajudi a discernir. I, en aquest sentit, la família i l’escola, per aquest ordre, esdevenen les peces fonamentals en el procés de creixement i transformació de la persona.

A la vegada, ens hem de preguntar què entenem per «processos de transformació profunda». És una pregunta molt oberta, però gosaria dir que són el conjunt de preguntes que ens interroguen sobre les grans qüestions del sentit de la vida: la vida en si mateixa, el sentit de la mort, a què destino les meves forces, l’amistat, l’amor… Preguntes que ens aboquen a prendre decisions i que provoquen canvis constants en la nostra manera de fer i de ser.

Continua llegint l’article, en paper o digitalment,
fent la teva subscripció aquí


Relacionats