Avís legal

Aquesta pàgina web és propietat de Fragmenta Editorial, SLU, amb NIF B64353055, amb domicili la Plaça del Nord, 4, pral. 1.ª, de Barcelona (08024), amb telèfon 93 217 20 31 i correu electrònic fragmenta@fragmenta.cat.

La finalitat d’aquesta pàgina web és informar sobre les activitats de Fragmenta i les seves publicacions, així com oferir la possibilitat de subscriure’s al butlletí. També constitueix un portal on-line perquè els lectors puguin adquirir els títols de l’editorial. 

L’ús d’aquesta pàgina web, inclòs el seu apartat de compra on-line, està subjecte als termes i condicions que s’especifiquen en aquest avís legal. L’accés i l’ús d’aquesta pàgina web implica l’acceptació d’aquests termes i condicions, sobre els quals Fragmenta es reserva el dret de fer canvis en qualsevol moment a través de la seva publicació a la xarxa. 

Els continguts i elements gràfics que formen part de la seva pàgina web fragmenta.cat són de titularitat exclusiva de Fragmenta Editorial, SLU, o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús.

Fragmenta Editorial SLU no es fa responsable en cap cas dels danys i perjudicis causats per aquesta pàgina web, ja siguin errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del lloc web, virus informàtics o danys de qualsevol naturalesa, malgrat que s’han adoptat totes les mesures necessàries per evitar-los.