Intro-duir: ‘Portar-nos a l’interior.’ Les Introduccions ens ofereixen un panorama complet i abastable de la temàtica en joc.

Perquè sovint ens és útil una bona síntesi, un treball d’aclariment o ordenació que ens pugui servir de punt de partida. Perquè no naixem ensenyats. Perquè volem saber.