L’editorial

FRAGMENTA és una editorial independent que publica llibres clàssics i d’assaig en l’àmbit de les humanitats, amb especial incidència en el terreny filosòfic i religiós. Aquesta última temàtica l’abordem des d’una perspectiva rigorosament aconfessional. En aquest sentit, publiquem «llibres no religiosos sobre religions», és a dir, llibres que poden ser llegits per tothom, que no pretenen alimentar cap experiència creient sinó esdevenir instruments per a cercadors que es mouen en un món d’incerteses.

Aspirem a superar la dicotomia rigor/divulgació amb edicions que satisfacin al mateix temps la comunitat científica i el públic general, cada dia més exigent. Ens adrecem, doncs, a un lector culte no necessàriament especialitzat.

FRAGMENTA va néixer el 2007 de la mà d’Ignasi Moreta i Inês Castel-Branco. Des del 2018 és dirigida exclusivament per Ignasi Moreta.

Cada llibre mereix una festa, un ritual de pas, un diàleg públic entre autor i lectors. Per això, els nostres llibres acostumem a presentar-los en un acte públic. De vegades, són dos o tres lectors privilegiats els qui ens ofereixen el seu diàleg amb el text. De vegades, l’autor mateix ens en parla. De vegades, el text es torna recitació, música, dansa, art. De vegades, passen totes aquestes coses alhora. L’enregistrament videogràfic d’aquests actes permet generar debat, apropar els autors dels lectors i compartir l’experiència viscuda.

Fragmenta és una forma plural del llatí fragmentum, ‘fragment’.

fragment m. [LC] Tros d’una cosa trencada. 2 m. [LC] Part que ha restat, que es publica o se cita d’una obra. 3 m. [MU] Part d’una obra musical.

Considerem que cap ideologia, religió o pressupòsit filosòfic no pot tenir la pretensió de creure que esgota en si mateix tota la Realitat, que ho explica tot amb exclusió dels altres. És possible entendre les propostes de sentit com a fragments, com a intuïcions sempre incompletes i imperfectes d’una realitat més gran.

També els llibres els podem entendre com a fragments: intents més o menys reeixits, més o menys encertats, de comprendre una realitat que ens depassa. Les nostres societats ja no admeten la cultura del llibre únic: cap llibre no pot tenir la pretensió de ser el llibre, i editors i lectors han de fer la tasca de colligere fragmenta —de recollir els fragments dispersos d’una unitat futura sempre anhelada.

Col·leccions

Distribució

Espanya i Andorra

Les Punxes Distribuïdora, SL
Sardenya, 75-81
08018 Barcelona
Tel: 93 485 63 80
Fax: 93 300 90 91
www.punxes.es
punxes@punxes.es

Argentina

Waldhuter

Waldhuter Libros
Pavón 2636. C.A.BA.
(011) 60914786
ventasweb@waldhuter.com.ar
waldhuter.com.ar

Xile

Liberalia

Librería Prosa & Política 
Valentín Letelier, 1376 
Santiago de Chile 
Chile 
Tel: (56-2) 672 7681 
Fax: (56-2) 688 9155 | (56-2) 672 5635 
www.liberalia.cl
liberalia@liberalia.cl

Colòmbia

Editorial Siglo del Hombre

Carrera 31A nº 25B-50 
A.A. 24692 Santa Fe de Bogotá, D. C. 
Colombia 
Tel: (57-1) 337 77 00 
Tel: (57-1) 337 76 65 
www.siglodelhombre.com
info@siglodelhombre.com

Mèxic

Nirvana Libros

Av. Michoacán 20, módulo 27, bodega 1 
Col. Renovación, Delegación Iztapalapa 
09209 México D. F. 
México 
Delegación: Alvaro Obregón 
Tel. (52 55) 5615 8479 / 56158480 / 5615 8506 
Fax: (5255) 1518 0502 
https://nirvanalibros.mx/
nirvanalibros@prodigy.net.mx

Portugal

Arnoia Distribución de Libros

Polígono Industrial A Reigosa, parcela 19
36827 Ponte Caldelas
Pontevedra
Tel. 986 761 020 
http://www.arnoia.com
pedidos@arnoia.com

tramesa de Manuscrits

En primer lloc, us preguem que comproveu que la vostra proposta encaixa en la nostra línia editorial: rigor, alt nivell d’exigència científica i formal, temàtica al voltant de les humanitats (especialment, pensament i religió), no proselitisme… Les propostes han d’encaixar en alguna de les col·leccions existents.

En el cas de textos d’origen acadèmic, cal que hagin sigut prou reelaborats perquè puguin assolir un nombre de lectors que en justifiqui la publicació.

Si creieu que la vostra proposta encaixa en la nostra línia editorial, us preguem que ens envieu per correu electrònic la informació següent:

  • Un resum o presentació molt breu, l’índex del llibre i un fragment representatiu, o —alternativament— el text sencer.
  • El vostre CV.

Tingueu present que la nostra capacitat de publicació és limitada, i que això sovint ens obliga a rebutjar propostes que tenen qualitat i interès i que encaixarien perfectament a Fragmenta. L’acumulació de feina no ens permet tampoc estudiar les propostes que rebem amb la celeritat que voldríem, ni a personalitzar degudament les respostes. Gràcies per endavant per la vostra comprensió.

Com fem un llibre

LA IDEA

La iniciativa d’editar un llibre determinat pot sorgir de moltes maneres. Pot ser una proposta de l’autor, pot ser una proposta d’un agent, pot ser una proposta de la mateixa editorial. Sigui com sigui, estudiem cada proposta o idea en funció de la seva qualitat, viabilitat i coherència en el marc dels objectius i les col·leccions de Fragmenta.

L’AUTOR

Acceptada una idea o proposta, el diàleg amb l’autor serveix per afinar al màxim l’encaix d’aquella obra en els objectius i les col·leccions de Fragmenta. Amb tots els autors i traductors signem un contracte, en què es fixa, entre altres aspectes, la remuneració per la cessió dels drets d’autor i el termini de lliurament de l’original.

L’original arriba

Quan l’original arriba a Fragmenta, la primera lectura serveix per comprovar la qualitat del text i el seu grau d’adaptació a les característiques de la col·lecció en què apareixerà. Això ens permet fer propostes a l’autor per tal d’afinar al màxim el text.

Efectuem aleshores la correcció d’estil, que genera sovint noves consultes a l’autor. La correcció es realitza d’acord amb el llibre d’estil de Fragmenta, és a dir, en funció dels criteris d’edició que Fragmenta ha adoptat en qüestions lingüístiques conflictives, en qüestions ortotipogràfiques, en la manera de citar la bibliografia utilitzada, etc.

Corregit el text, passem a compaginar-lo. La compaginació és particularment entretinguda perquè té en compte detalls una mica laboriosos però que contribueixen a la llegibilitat i bellesa de la caixa de text: els números són elzevirians; en les referències bibliogràfiques el cognom de l’autor va en versaleta espaiada, com hi van també les primeres paraules de cada capítol; les l geminades duen el punt volat una mica més petit que el signe de puntuació i la distància entre elles és menor —l’interlletratge és més estret, d’acord amb la tradició tipogràfica catalana més genuïna—, etc.

Proves

Un cop compaginat el text, les proves són corregides per l’autor i per diversos correctors. Introduïts els canvis, fem encara una correcció d’últimes proves per garantir la qualitat del resultat final.

Paral·lelament, hem anat treballant la coberta, la contracoberta i les solapes. Els dissenys i els textos que hi posem són fruit també del diàleg amb l’autor.

Tramitem també les formalitats administratives requerides per la legalitat vigent (ISBN, Dipòsit Legal…). Amb l’ISBN, a més a més, confegim el codi de barres, pràcticament imprescindible per a la comercialització dels llibres. El codi de barres el volem també amb números elzevirians i en la nostra tipografia: fins i tot els detalls més amagats del llibre s’han de tractar amb la màxima cura i dignitat.

A impremta

Quan ja tenim coberta i tripa compaginades i corregides, i quan creiem que tot és ja al seu lloc, arriba el moment de lliurar aquest material a la impremta que es cuidarà de la impressió i el relligat. Hi enviem coberta i tripa per correu electrònic, i al cap d’un parell de dies ens envien proves perquè fem encara les últimes comprovacions. Ja no és el moment d’introduir gaires canvis, però si s’han de substituir algunes pàgines de la tripa i canviar alguna cosa de la coberta, encara hi som a temps. Retornades les proves a la impremta, la resta de la feina ja no és nostra. Malgrat totes les correccions, sabem que quan ens arribarà el llibre imprès encara hi trobarem alguna errata, i ens haurem de consolar pensant que només als déus els escau la perfecció. Això sí: tota errata detectada és degudament anotada en un arxiu ad hoc que consultem en cas de reimpressió del llibre: les edicions successives sempre són l’oportunitat per corregir possibles badades de la primera edició.

Distribució

Des de la impremta una part del tiratge s’envia directament a Les Punxes, la distribuïdora que fa arribar els exemplars a les llibreries. És una tasca essencial: el distribuïdor visita les llibreries regularment per mostrar-los les novetats, explicar cada llibre, etc.; i es cuida de tota la logística inherent a la distribució: comandes, devolucions, trameses, albarans, facturació… Les Punxes és una distribuïdora que treballa amb una gran eficàcia: serveix les comandes de les llibreries amb gran rapidesa, de manera que si encarregueu un llibre de Fragmenta a qualsevol llibreria us el podran servir en un termini molt breu.

Promoció

L’altra part del tiratge ens arriba a l’editorial, des d’on enviem a l’autor els exemplars que li corresponen i on gestionem la promoció de l’obra: la feina no s’acaba amb el llibre imprès, ja que si no s’aconsegueix que arribi a qui hi pugui tenir interès hi ha el perill que els exemplars només serveixin per omplir magatzems de paper imprès. Cal, doncs, actualitzar la web, difondre el llibre a les xarxes, preparar una presentació del llibre —cada llibre es mereix una festa!—, trametre’n exemplars a la premsa, aconseguir que llibreries i biblioteques sàpiguen que existeix… i confiar que Fragmenta haurà sigut un canal eficaç perquè autor i lectors entrin en comunicació a través de les paraules.

Mitjancer entre autors i lectors, el llibre és un suport material privilegiat per al «tràfic de paraules». No hi ha «idees pures»: tot té una forma determinada, és a dir, tot es formalitza, tot s’encarna. Paraules, frases, textos, pàgines, cobertes, llibres, col·leccions: formes que faciliten la transmissió del patrimoni immaterial que anomenem cultura.

El llibre ens permet escoltar veus properes i llunyanes en l’espai i en el temps, i escoltar-les novament cada cop que vulguem. I subratllar els missatges, o ratllar-los, discrepar-hi, enfadar-s’hi, aprovar-los, corregir-los…

Els (bons) llibres ens permeten anar més enllà de la banalitat quotidiana i endinsar-nos en el territori on regnen el coneixement, el rigor i les idees. I el plaer. L’hedonisme de la lectura. També de la lectura d’assaig, perquè el coneixement és una font de plaer. No en va, sabor i saviesa tenen una etimologia comuna. Les Analectes de Confuci s’obren amb una invitació radical a descobrir l’hedonisme de la lectura i l’hedonisme de la vivència de la lectura: «Aprendre i, en cada ocasió, practicar el que s’ha après, ¿que no és un goig això?»

Perquè els clàssics saben que la lectura i la vida no són conceptes antagònics, sinó sinònims. Si no vivim la lectura esdevenim éssers escindits; si no llegim la vida actuem com a mers consumidors. Així responia Raimon Panikkar al seu amic Evangelista Vilanova, que li reclamava un article per a Qüestions de Vida Cristiana: «L’estic vivint!» Hem de viure la lectura i llegir la vida. I així anirem al fons de les coses. Sense trobar-lo mai.

Imatge corporativa

El logotip de Fragmenta és constituït per 8 quadrats de diferents mides i gradacions en el Pantone 200 C. La forma del símbol evoca la idea de multiplicitat, i les posicions relatives dels quadrats confereixen dinamisme al conjunt. Aquest logotip es pot utilitzar sol o acompanyat per «Fragmenta», «Fragmenta Editorial» o «Fragmenta www.fragmenta.cat». El text ha d’aparèixer sempre en versaletes (Small Caps & Oldstyle Figures, en semibold només la paraula Fragmenta) i amb els caràcters espaiats entre si (amb un kèrning de valor vint vegades superior al cos de la lletra).

La família tipogràfica utilitzada en el logotip i en tots els nostres llibres i materials és l’Adobe Garamond, una lletra contemporània redissenyada el 1989 per Robert Slimbach per a la casa Adobe a partir dels tipus romans de Claude Garamond i dels tipus itàlics de Robert Granjon, dos noms importants de la tipografia del segle XVI. A partir del classicisme depurat d’aquesta font tipogràfica romana —i també d’altres fonts, quan es tracta de text en grec, hebreu, sànscrit, xinès, etc.—, amb un interlineat generós i detalls molt acurats (els números elzevirians, les versaletes d’inici de capítol, la l geminada amb l’interlletratge correcte, etc.), Fragmenta fa una aposta pel rigor i la claredat, pel plaer de la lectura i la bellesa objectual de cada llibre.

El paper de la tripa que fem servir és un offset neutre allisat de 80 grams, amb el PH neutre, que fabrica per a nosaltres Papelera del Oria (Guipúscoa). Aquest paper compta amb l’ecocertificació FSC, que garanteix que la pasta de paper procedeix d’una explotació amb totes les garanties ecològiques i socials. Les cobertes són en cartolina estucada de 240 grams, plastificada amb polipropilè mat a una cara. Utilitzem sempre dues o tres tintes a la coberta; ocasionalment, quatre. L’enquadernació la fem en rústica cosida i amb solapes —fins i tot en els llibres petits, perquè les solapes eviten la degradació de la coberta i, per tant, asseguren al llibre més anys de vida—, o també en cartoné, com és el cas dels volums de l’Opera Omnia Raimon Panikkar.