Cristina Zacarías (L’Hospitalet de Llobregat, 1989) és graduada en humanitats (UPF), especialitzada en itinerari modern i contemporani, i cursa el màster d’edició digital a la UOC. Ha treballat al sector editorial i a llibreries. Ara treballa a Fragmenta encarregant-se de tasques d’administració i producció.