L’assaig és la gran aposta de Fragmenta. Contra la sistema`ticitat pròpia del tractat, l’assaig ens ofereix una mirada més lliure, literàriament més exigent i amb un jo més compromès amb el propi text.

L’assaig és sempre una temptativa, una exploració del terreny, una recerca inacabada. En l’assaig hi ha més preguntes que respostes.

Prioritzem l’assaig humanístic en sentit ampli, però amb especial incidència en els àmbits propis de la filosofia i la religió —aquesta última, des d’una perspectiva antropològica i humanística, rigorosament aconfessional.