Pere Lluís Font

Filosofia de la religió

Sis assaigs i una nota

La filosofia de la religió és una disciplina filosòfica relativament jove i pràcticament sense tradició acadèmica a casa nostra, que fa un tractament no religiós de la religió. No religiós no vol pas dir ‘antireligiós’: vol dir simplement ‘aconfessional’. La filosofia de la religió no és ni religiosa ni antireligiosa. No pretén ni defensar ni atacar la religió, sinó pensar-la.

La teologia pressuposa la fe, mentre que la filosofia de la religió no parteix d’aquest pressupòsit (ni del pressupòsit contrari). Així com la teologia parla de Déu, la filosofia de la religió parla de la religió: el seu objectiu no és religiós, sinó que es proposa entendre la religió fent-ne un tractament racional i autònom. El seu pressupòsit bàsic és que la religió constitueix un fet històric i cultural que pot ser objecte d’anàlisi racional, científica i filosòfica, com qualsevol altre àmbit de la cultura.

Aquests assaigs de filosofia de la religió de Pere Lluís Font pretenen contribuir a la normalització universitària dels estudis sobre un àmbit cultural tan important com són les religions.

Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Fotografia Pere Lluís Font CV
Autor Pere Lluís Font

Pere Lluís Font (Pujalt, 1934) es llicencià en filosofia a la Universitat de Tolosa de Llenguadoc. Ha estat professor d’història de la filosofia moderna i de filosofia de la religió a la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del Col·legi de Filosofia. Ha codirigit la col·lecció Textos Filosòfics de Laie i Edicions 62. Ha estat vicepresident del Patronat de la Fundació Joan Maragall. Actualment és membre emèrit de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans i membre numerari de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Ha traduït al català el Discurs del mètode de René Descartes i s’ha encarregat de l’edició catalana, amb introduccions i notes, d’obres de Michel de Montaigne, Baruch Spinoza i Immanuel Kant. El 2003 va rebre la Creu de Sant Jordi i el 2005 fou nomenat doctor honoris causa per la Universitat de Lleida.

Entre les seves últimes publicacions destaca Cristianisme i modernitat. Per una inculturació moderna del cristianisme (Cruïlla, 2016) i Immanuel Kant. Sis assaigs i un diàleg d’ultratomba (Arpa, 2016). És assessor de la col·lecció Assaig de Fragmenta, on hi ha publicat Filosofia de la religió. Sis assaigs i una nota (2017, 2020 en castellà).