Jordi Corominas

Entre els déus i el no-res

Religions, espiritualitats, ateismes

¿Seria millor un món sense ateus o sense religions? ¿Els ateus no creuen en res? ¿Pot haver-hi una espiritualitat atea? ¿La indiferència és una perspectiva tan raonable com les altres? ¿Tots els déus s’assemblen? ¿El budisme originari és una religió? ¿L’estat-nació pot esdevenir una substitució dels déus? ¿Pot la ciència donar sentit a la vida de les persones?

Mai com avui havíem viscut en un món amb tantes possibilitats d’optar entre diferents creences i alhora de perdre’ns completament en la confusió de termes, plantejaments i ofertes de sentit. Aquest llibre vol ser com un mapa a gran escala per orientar-nos i ordenar la complexitat, un mapa on s’hi dibuixen algunes de les creences atees, indiferents, agnòstiques, religioses i espirituals més pregones, alguns dels camins més transitats de la humanitat, remarcant sobretot allò que és més propi de cada viarany, però també els punts de contacte entre les cosmovisions més inconciliables.

L’obra inclou un florilegi il·lustratiu de les traces deixades per aquestes tradicions espirituals i filosòfiques que a voltes divergeixen i a voltes s’entrecreuen i s’enriqueixen en la marxa a les palpentes de la humanitat des de la nit dels temps.

Autor Jordi Corominas

Jordi Corominas (Balsareny, 1961) és doctor en filosofia. Ha treballat a la Universitat Centroamericana de Nicaragua i de El Salvador. En aquesta última va dirigir el doctorat de filosofia iberoamericana. Actualment és professor a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona i codirector de la revista Perifèria. Entre les seves publicacions destaquen: Identidad y pensamiento Latinoamericano; Ética primera, aportación de X. Zubiri al debate ético contemporáneo; Xavier Zubiri: la soledad sonora i Zubiri y la religión.

El seu interès principal és el desenvolupament d’una filosofia primera radical en l’òrbita de la fenomenologia i els estudis zubirians i la seva projecció en el camp de la filosofia de la religió i d’una renovada comprensió dels elements més originaris del cristianisme.

A Fragmenta ha publicat Entre els déus i el no-res (2023).

Ressons

Carrega'n més

Notícies

Carrega'n més

Vídeos