El llistat de pecats capitals propi de la tradició cristiana, ¿ens pot ser útil per repensar la condició humana? La sèrie Pecats Capitals permet a cadascun dels seus autors desenvolupar una tesi al voltant d’un dels set pecats capitals, vistos no tant com a «pecats» sinó més aviat com a passions de l’ànima.

Tots els volums de la sèrie s’identifiquen físicament per l’ús d’una caplletra com a element gràfic principal de la coberta i pel blau de la franja vertical de la coberta, del llom i de la contracoberta.