«En la societat contemporània, el canvi real és aturar-nos»

Text: Míriam Cano

Fotografies: Sira Esclasans

La idea de canvi és més present que mai a la nostra societat, com a amenaça, en termes ecològics i econòmics, però també com a valor, en termes emocionals i socials. ¿Canviem, ens adaptem o triem? ¿El canvi implica sempre una transformació? M’he trobat amb Marisa Pugès, psicòloga, i Mar Griera, sociològa, per parlar de les implicacions del canvi en l’àmbit col·lectiu i de com ens podem enfrontar, com a individus, a les crisis que poden acompanyar qualsevol etapa de transformacions.

El canvi té dues dimensions: una de més visible, de cara als altres, l’acció de canvi; i una altra de més íntima, la gestió personal del canvi. Des de la sociologia s’explica molt bé la incidència de la primera i des de la psicologia s’acompanya la segona, ¿oi?

Mar Griera: En l’àmbit visible, parlar de canvi, des de la sociologia, és tan ampli que costa abordar-ho. Sí que em preguntaria quan canvia una persona, i per què pot canviar. Sovint és per un fet extern, com ara que et vegis obligat a migrar i que aquest canvi de context t’obligui a fer un canvi personal. Penso molt en les experiències límit, una malaltia greu, per exemple, o la mort d’un familiar. Sociològicament, diríem que hi ha canvis que són provocats per circumstàncies socials; altres, per circumstàncies biogràfiques, i altres que poden tenir un origen més endogen, que vinguin de la necessitat de buscar aquest canvi. El sociòleg vienès Alfred Schutz explica al seu text «El foraster» que, quan una persona migra, necessita adequar tot el seu sistema d’expectatives i definicions de la realitat que l’envolta. La categorització, una cosa aparentment tan simple, pot implicar una transformació molt gran.

Marisa Pugès: Hi ha dues vessants. D’un costat, la social, que implica que, a mesura que creixem, ens demanen ––i ens demanem–– donar resposta a noves exigències. Aquesta seria la part més íntima: quines expectatives tenim sobre nosaltres mateixos i com fem front a les diferents demandes que ens anem trobant…

Continua llegint l’article, en paper o digitalment,
fent la teva subscripció aquí


Relacionados