Manuel Forcano

Llibre de la Creació

Edició i traducció de Manuel Forcano

Misteri és la millor paraula per definir el Llibre de la Creació, un breu i antic opuscle d’especulació cosmològica i cosmogònica d’origen imprecís, de difícil datació, d’autor desconegut, de contingut difús, d’estil lacònic i de sintaxi obscura, potser el text més enigmàtic de la literatura hebrea de tots els temps. Tanmateix, tot i la seva brevetat i les extremes dificultats per comprendre’n el missatge, mai tan poques paraules no havien tingut tant poder ni fascinat tantes ments preclares. El Llibre de la Creació és el primer assaig especulatiu conegut del pensament jueu en llengua hebrea i cal considerar-lo, per tant, com el sòcol conceptual de diversos sistemes de la filosofia i la mística judaiques. Pocs altres llibres en hebreu han exercit, després de la cloenda de la redacció del Talmud, una influència tan decisiva en el desenvolupament del pensament jueu. Pel que fa específicament a la literatura d’especulació esotericomística, el Llibre de la Creació és un text fonamental i indispensable. Pel que respecta a la càbala jueva, és un text fundacional i gairebé considerat sagrat.

Autor- Manuel Forcano
Autor Manuel Forcano

Manuel Forcano (Barcelona, 1968) es poeta y traductor. Es doctor en filología semítica por la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor de hebreo y arameo en la Universidad de Barcelona (1996-2004), y ha traducido­ del hebreo la leyenda del Gólem de Praga (2013), Els antievangelis jueus (2017) y Els viatges de Benjamí de Tudela (2020). Es autor del ensayo histórico A fil d’espasa: Les croades vistes pels jueus (2007), la Història de la Catalunya jueva (2010), Els jueus catalans (2014), los 50 indrets de la Catalunya jueva medieval (2017) y el Atles d’història dels jueus de Catalunya (2019). Ha versionado en catalán varios autores israelíes modernos como los poetas Iehuda Amikhai, Pinkhas Sadé y Ronny Someck, así como el novelista Amós Oz. También ha traducido Els viatges d’Ibn Battuta (2005) y el Llibre de meravelles o La descripció del món de Marco Polo (2009). De su propia producción poética destacan Corint (2000), El tren de Bagdad (2003), Llei d’estrangeria (2008), Cièn­ia exacta (2014) y A tocar (2019).

Ha sido el autor de la introducción y de la traducción del hebreo del Libro de la Creación (Fragmenta, 2013) de la que hay también una versión previa hebreo-catalán (Fragmenta, 2012).

Autor- Manuel Forcano
Curador i traductor Manuel Forcano

Manuel Forcano (Barcelona, 1968) es poeta y traductor. Es doctor en filología semítica por la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor de hebreo y arameo en la Universidad de Barcelona (1996-2004), y ha traducido­ del hebreo la leyenda del Gólem de Praga (2013), Els antievangelis jueus (2017) y Els viatges de Benjamí de Tudela (2020). Es autor del ensayo histórico A fil d’espasa: Les croades vistes pels jueus (2007), la Història de la Catalunya jueva (2010), Els jueus catalans (2014), los 50 indrets de la Catalunya jueva medieval (2017) y el Atles d’història dels jueus de Catalunya (2019). Ha versionado en catalán varios autores israelíes modernos como los poetas Iehuda Amikhai, Pinkhas Sadé y Ronny Someck, así como el novelista Amós Oz. También ha traducido Els viatges d’Ibn Battuta (2005) y el Llibre de meravelles o La descripció del món de Marco Polo (2009). De su propia producción poética destacan Corint (2000), El tren de Bagdad (2003), Llei d’estrangeria (2008), Cièn­ia exacta (2014) y A tocar (2019).

Ha sido el autor de la introducción y de la traducción del hebreo del Libro de la Creación (Fragmenta, 2013) de la que hay también una versión previa hebreo-catalán (Fragmenta, 2012).

Vídeos