Creixements tangencials i creixements radials

Xavier Melloni

Teilhard de Chardin deia que existeixen dos tipus de creixement en el desenvolupament dels organismes i també de les espècies: els tangencials i els radials. Els primers estan en continuïtat del que hom és i viu; són avenços en el mateix territori en què ens movíem. No comporten cap crisi ni cap ruptura. Els segons suposen mutacions qualitatives vers estats superiors en una major aproximació al Centre. Per això són radials: perquè estan dirigits al nucli, no a la perifèria, com els primers.

Continua llegint l’article, en paper o digitalment,
fent la teva subscripció aquí


Relacionats