Una Terra sense mal

Xavier Melloni

Totes les religions, d’una manera o altra, compten amb relats d’una Terra sense mal que està als Orígens, als quals anhelem tornar. En aquest estat paradisíac, estàvem en comunió amb el Tot, amb tot i tots. Ens narren quelcom que ha existit en un temps i un espai mític-místics, que d’alguna manera hem perdut i que ens cal recuperar.

Paradoxalment, Allò que està enrere, està al davant; Allò que està als orígens, està al terme; Allò que ens va ser donat, es converteix en una tasca de la qual ens fem partícips i coautors perquè s’esdevingui. Aquest és el sentit de la història: realitzar pas a pas el que va ser, reconstruir els fragments del paradís perdut, transformar l’exili en Regne; i això és tasca de tots.

Continua llegint l’article, en paper o digitalment,
fent la teva subscripció aquí


Relacionats