Carles Salazar, antropòleg i professor a la Universitat de Lleida, respon a algunes preguntes al voltant del seu nou llibre publicat per Fragmenta: ¿quina és la perspectiva d’un antropòleg davant la religió?; ¿què és la religió?; ¿per a què serveix la religió?; ¿per què creiem en l’irracional?; ¿què és el símbol?; ¿quin paper juga el procés de simbolització en la configuració de les creences?; ¿què ens ensenya la psicoanàlisi sobre les creences?; ¿què ens ensenya l’anàlisi del discurs sobre les creences?…