Carles Salazar, entrevistat amb motiu de la recent publicació d’Antropología de las creenciasFragmenta, 2014 (en català, Antropologia de les creences (Fragmenta, 2009).