Amb motiu de la publicació de Dīwān (Fragmenta 2010), l’obra que recull la poesia mística del sufí Husayn ibn Mansūr al-Hal·lāg, el primer màrtir místic de l’islam, el seu traductor, l’islamòleg Halil Bárcena, participà en aquesta xerrada del Fórum Mistérico a Barcelona, junt amb David Barba i Víctor Amela. Bárcena és també autor d’El sufisme (Fragmenta 2008).