El programa “Info Polonès” de Barcelona TV va presentar el llibre Teatre i més enllà, de Jerzy Grotowski, editat per Fragmenta Editorial. Es tracta del primer cop que els textos del director i pensador polonès són traduïts al català. Es feia referència també a la vinguda del Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards a Barcelona a finals d’abril del 2010.