Jaume Angelats, membre de la Fundació Vivarium Raimon Panikkar i doctor en teologia, va conduir l’última de les tres sessions que la Llibreria Geli (Argenteria 18, Girona) dedica a Raimon Panikkar amb motiu del centenari del seu naixement, a l’Any Raimon Panikkar. Va ser el dissabte dia 6 d’octubre a les 12h.

Angelats, actualment rector de Cadaqués, també imparteix classes de teologia en diverses facultats. Ell va ser l’encarregat de parlar de la importància de Panikkar dins el diàleg intercultural i interreligiós.