Oriol Pérez i Treviño, un dels autos de les dues introduccions del llibre Música i inspiració, de Arthur M. Abell, és esntrevistat al programa Tierra de Sueños, de 25 TV per Pedro Riba. El llibre ha sigut publicado per Fragmenta en català i en castellà.