Ramon Bassas, cap de comunicació de Fragmenta Editorial, va ressenyar breument els dos primers volums de la sèrie d’assaig «Deu Manaments»  —Estimaràs Déu sobre totes les coses, de Jordi Graupera, i No prendràs el nom de Déu en va, d’Ignasi Moreta— al programa Creure Avui, a Televisió de Mataró.