Svami Satyananda Sarasvati ha estat entrevistat per Marta Cáceres al programa “Para Todos La 2”, de TVE, arran de la publicació del llibre El hinduismo (en català L’hinduisme).