El volum Iniciació als Veda, de Raimon Panikkar, ha estat presentat a Tavertet, en el marc de l’última sessió dels col·loquis a Tavertet de la Fundació Vivarium. En la presentació hi van participar Ignasi Moreta, Laia Villegas (traductora del volum), Milena Carrara (responsable de la selecció de materials de la magna antologia panikkariana The Vedic Experience que constitueix la Iniciació als Veda), Jordi Pigem (autor de la primera tesi doctoral en llengua catalana sobre Panikkar), i l’autor.