La mística —assenyala Raimon Panikkar— no és «ni una especialitat ni un privilegi d’uns quants», sinó que «pertany a la mateixa naturalesa de l’home». Un punt de partida que comparteixen els experts mundials en mística que van participar a la Conferència Internacional sobre Mística i Diàleg Interreligiós organitzada per AUDIR i Unescocat, les actes de la qual acaben d’aparèixer, editades per Fragmenta.

Són evidents els vincles entre mística i diàleg interreligiós: «Allà on hi ha místics de diferents tradicions religioses en diàleg, aquest diàleg és més fluid, més sincer, més profund, més obert», apunta Francesc Torradeflot. Ho demostra el llibre Mística i diàleg interreligiós, fruit d’una conferència internacional celebrada a Barcelona l’any 2002 a iniciativa de l’Associació unesco per al Diàleg Interreligiós i el Centre unesco de Catalunya. La vintena de participants fan les seves aportacions mitjançant l’exercici del diàleg en viu —recollit per Ignasi Boada en el capítol central, «Converses espirituals»— i a través de l’escriptura —amb la ponència inaugural de Raimon Panikkar, les autobiografies espirituals dels protagonistes del diàleg, i el text final de Xavier Melloni.

Ha tingut cura de l’edició del volum Francesc Torradeflot, doctor en teologia i llicenciat en història de les religions, secretari de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. El volum recull, a més dels textos de Boada, Melloni, Panikkar i Torradeflot, aportacions d’estudiosos del món de les religions com ara Marià Corbí, James W. Heisig, Willigis Jäger, Ana María Schlüter i Denys Teundroup.

Ignasi Moreta, codirector de Fragmenta Editorial, assenyala: «Els estudis sobre mística i l’interès pel diàleg interreligiós són dos factors avui clarament emergents. Seria difícil trobar altres èpoques amb tant d’interès per la mística per part d’artistes, estudiosos, professors universitaris, etc., com seria difícil trobar altres moments en què el diàleg interreligiós sigui vist com un dels reptes més importants que tenen les religions. Això explica l’oportunitat del volum.»