Les Analectes de Confuci són un dels llibres bàsics de la humanitat que han exercit una influència més àmplia i persistent. Precisament pel fet de constituir un dels llibres fonamentals del confucianisme —la tradició espiritual central que des de l’antigor ha vertebrat la civilització xinesa—, aquesta obra ha estat un referent essencial al llarg de les generacions per al món xinès i el seu àmbit d’irradiació en l’Àsia oriental.

Les Analectes recullen les converses entre el Mestre —Confuci— i els seus deixebles. S’hi poden trobar sentències molt lligades a la vida quotidiana, com ara: «Estudiar sense pensar és enganyós. Pensar sense estudiar és perillós.» «Mentre viuen el pare i la mare, no s’ha de viatjar gaire lluny; i en cas de viatjar, ha de ser amb una adreça coneguda.» «Jo he arribat a passar tot un dia sense menjar i tota una nit sense dormir, pensant. No n’he tret res; és millor estudiar.» També inclou una bona dosi d’escepticisme sobre les qüestions religioses: «Si encara no som capaços de servir els homes, ¿com podem servir les ànimes?» «Si encara no comprenem la vida, ¿com podem comprendre la mort?» També manifesta les seves distàncies amb els polítics: «“Els qui es dediquen a la política avui dia, ¿què tal són?” El Mestre digué: “¡Ai! Gent de poca talla; no cal comptar-hi.”»

Antoni Prevosti Monclús (Barcelona, 1951) és professor titular de filosofia per la Universitat de Barcelona i sinòleg. Començà a estudiar xinès clàssic i modern quan era estudiant de filosofia a la Universitat de Barcelona. El seu interès per les qüestions més bàsiques de l’ésser el portà a un estudi simultani de diverses tradicions espirituals, partint de la filosofia grega, passant per la teologia cristiana i la ciència moderna, i intentant arribar també al pensament de l’Índia i la Xina. És autor, entre altres obres, de La física d’Aristòtil (1984), La teoría del infinito de Aristóteles (1985) i Ciència i transcendència (1987), i ha traduït al català l’Antologia metafísica de sant Tomàs d’Aquino a cura de Francesc Canals (1991), de qui es considera deixeble. En l’àmbit sinològic, completà la seva formació al Sinologisches Seminar de Bonn, sota la direcció de Rolf Trauzettel. Ha estudiat especialment textos confucians i taoistes antics i ha donat nombrosos cursos i conferències sobre pensament i religió de la Xina. Ha dirigit el Centre d’Estudis Asiàtics de la UB (IPOA). Actualment és president de la secció de Barcelona de la Societat Internacional Tomàs d’Aquino i vicedegà de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona.

Antoni Prevosti va dedicar deu anys de la seva vida a traduir les Analectes de Confuci al català. Amb aquesta edició, Fragmenta va iniciar la col·lecció Sagrats i Clàssics, que aplegarà la millor literatura religiosa i espiritual de la humanitat. L’edició de les Analectes inclou una àmplia introducció, el text bilingüe (xinès-català) sòbriament anotat, i uns completíssims índexs analític i onomàstic que permeten orientar-se en aquesta obra d’estil atomitzat.

El reconeixement a la tasca d’Antoni Prevosti se celebrarà en el curs d’una festa organitzada per Barcelona TV en què es lliuraran tots els Premis Qwerty 2008, que tindrà lloc el dijous 25 de setembre a les 21.30 h, al MACBA (Plaça dels Àngels, 1).