Els volums de l’obra completa de Raimon Panikkar, traspassat el passat mes d’agost a Tavertet, van arribant a les llibreries. L’últim que ha aparegut, Visió trinitària i cosmoteàndrica, aplega els dos llibres que contenen el nucli del pensament panikkarià: La Trinitat i La realitat cosmoteàndrica. Un dels traductors del volum és el filòsof gironí Josep-Maria Terricabras, estretament vinculat a Panikkar.

Visió trinitària i cosmoteàndrica aplega dos dels llibres més celebrats de Panikkar, a més de tres textos independents al voltant de la temàtica que dóna títol al llibre. D’aquests textos, només La Trinitat era disponible en llengua catalana, de manera que el lector catalanoparlant disposarà a partir d’ara, per primera vegada, d’un text tan fonamental com La realitat cosmoteàndrica, fins ara només disponible en castellà, anglès, italià i alemany.

Amb La Trinitat, l‘autor supera el monoteisme sense caure en un ateisme nihilista, com supera el monisme sense caure en el dualisme. A La realitat cosmoteàndrica es posen en relleu les tres grans dimensions de la realitat: la divina, la humana i la còsmica. Tres textos completen el volum: una extraordinària aportació sobre «La divinitat» publicada originàriament a la prestigiosíssima The Encyclopedia of Religion d’Eliade, una saborosa meditació sobre els rostres de Déu i una aguda reflexió sobre l’home entès com a misteri trinitari.

A la introducció del volum, l’autor presenta així la seva obra: «Aquest estudi té l’ambició de presentar una visió de la realitat, una cosmovisió, diferent de la cosmologia vigent en la cultura dominant. De fet, la visió trinitària de la realitat no es limita a la concepció que se sol anomenar cristiana: és molt més àmplia i universal. La humanitat sempre ha tingut la consciència, més o menys clara, d’un Misteri superior, transcendent o immanent a l’Home. Les pàgines que segueixen tenen l’audàcia de voelr parlar d’aquesta Realitat que anomenem Misteri.»

Raimon Panikkar considera, doncs, que la Trinitat no és cap monopoli cristià. A més, no afecta Déu exclusivament, sinó la realitat mateixa, que és trinitària: la intuïció cosmoteàndrica considera que la realitat consta d’una dimensió divina, una altra d’humana i una altra de còsmica. La Realitat, en la seva totalitat, és la Trinitat completa.

Xavier Serra, catedràtic de filosofia de secundària i coordinador del volum, subratlla: «La Trinitat és un text cabdal, meditat i escrit gairebé com un sutra per Raimon Panikkar en una cabana en el cor de l’Himàlaia a la riba del Ganges, després del pelegrinatge a les seves fonts acompanyat per Svami Abhishktananda. Panikkar, després de descobrir-se hindú, fa a La Trinitat fa una profunda i renovada confessió de fe cristiana.»

Visió trinitària i cosmoteàndrica és el volum VIII (el quart, en ordre de publicació) de l’Opera Omnia Raimon Panikkar, un projecte internacional d’edició de les obres completes del pensador català. L’autor mateix va tenir temps de dissenyar el pla general de tota la seva obra, una tasca que va dur conjuntament amb la seva col·laboradora Milena Carrara. La coordinació de l’edició catalana del volum ha anat a càrrec de Xavier Serra Narciso, catedràtic de filosofia de secundària. Les traduccions dels textos són d’Ignasi Boada, Anna Serra, Jesús Silvestre, Josep-Maria Terricabras i Josep Torras.

A la tardor apareixerà el vol. II de l’Opera Omnia Raimon Panikkar: Religió i religions. Ja l’any 2012, està prevista l’aparició dels volums El ritme de l’ésser (vol. X.1) i Espiritualitat, el camí de la Vida (vol. I.2). Està previst que els dinou volums que integraran finalment l’obra completa de Panikkar es completin cap al 2019.