Teresa Forcades, monja benedictina, Doctora en Medicina i autora de La teologia feminista en la història (llibre editat per Fragmenta en català i castellà), va participar el dissabte dia 5 de novembre la XXVI edició del “Foro Encrucillada“, que se celebrà a l’Auditori de Galícia a Santiago de Compostel·la, convocat per la revista Encrucillada, publicació independent de pensament cristià escrita en gallec i fundada el 1977.

La trobada, que portà per títol “Per una nova espiritualitat” inclogué, a més de la ponència de Teresa Forcades sobre “El femení a l’espiritualitat”, dues més de dos prestigiosos teòlegs: José Antonio Pagola (sobre “Una espiritualitat centrada en Jesús”) i Luís González-Carvajal Santabárbara (sobre “Espiritualitat i praxi cristiana”).

Durant la trobada s’hi pogueren adquirir llibres de Fragmenta.