El liturgista i teòleg Joan Llopis (Barcelona, 1932-2012) va morir ahir a casa seva, acompanyat de la seva esposa Maria Colom, després d’una llarga malaltia. Especialista en litúrgia i en informació religiosa, era Premi Joan Maragall per L’Evangeli (re)humanitzador. Va traduir nombroses obres, entre elles el llibre Culto y secularización de Raimon Panikkar, publicada en el marc de l’Opera Omnia Raimon Panikkar.

Ignasi Moreta, editor de Fragmenta, destaca: “Joan Llopis ha estat una figura discreta, però molt rellevant entre els intel·lectuals cristians de les últimes dècades. Deixa poca obra pròpia, probablement per la generositat amb què va treballar en favor de l’obra d’altres. Va fer moltes traduccions, com la del deliciós llibre de Raimon Panikar Culte i secularització, i moltes feines anònimes de correcció i edició per a diverses editorials. Era un liturgista més preocupat per la pastoral que per les rúbriques. Estava molt al cas de tot el que es publicava en l’àmbit religiós (durant molts anys va fer-se càrrec del panorama anual del llibre religiós que publicava a Serra d’Or i que ara signa Francesc Torralba), i posseïa una gran biblioteca sobre aquesta temàtica. Animador de la tasca desenvolupada per les generacions més joves, va prologar el llibre d’Inês Castel-Branco Camins efímers cap a l’etern. Interseccions entre litúrgia i art.”

Joan Llopis (Barcelona, 1932-2012) era doctor en teologia per la Universitat Gregoriana de Roma i diplomat en psicologia per la Universitat de Barcelona. Va ampliar els estudis de litúrgia al Pontifici Ateneu Anselmià de Roma. Ordenat prevere l’any 1958, retorna a l’estat laïcal el 1973 i continua col·laborant en activitats docents i periodístiques relacionades amb l’Església. Va ser professor de litúrgia a l’Instituto de Liturgia Pastoral del CELAM (Medellín, Colòmbia), a la Pontificia Universidad de Salamanca, a la Facultat de Teologia de Catalunya i a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Va formar part de l’organisme internacional encarregat de la reforma litúrgica i dels consells de redacció de les revistes Concilium, Phase, Foc Nou i El Pregó. Va tenir al seu càrrec durant molts anys la informació religiosa del diari Avui i la crítica de llibre religiós de la revista Serra d’Or (avui a càrrec de Francesc Torralba). És autor de nombrosos articles de teologia i de pastoral litúrgica, i entre les seves principals obres cal esmentar Itinerari litúrgic, Las inútil liturgia, L’evangeli (re)humanitzador, Compartir el pan y el perdón i Les religions del món. Per a Fragmenta, Joan Llopis va traduir de l’italià i el castellà al català el llibre de Raimon Panikkar Culto y secularización, que forma part del volum IX.1 de l’Opera Omnia Raimon Panikkar, titulat Mite, símbol, culte.

Joan Llopis Sarrió va morir ahir a casa seva, acompanyat de la seva esposa Maria Colom, després d’una llarga malaltia. El proper 17 de juliol hauria complert 80 anys. La celebració exequial tindrà lloc demà dimecres a les 15:00h al Tanatori de les Corts.