Tavertet, població on Panikkar visqué l’última part de la seva vida, de retorn a Catalunya i Girona, ciutat que acull el seu llegat bibliogràfic, han estat els escenaris del Symposium Internacional de la Càtedra Ferrater Mora de la Universitat de Girona, amb el títol “Raimon Panikkar: Intercultural and Interreligious Dialogue“. L’esdeveniment, que s’ha allargat del 20 al 22 de maig de 2015 i ha reunit experts de tot el món en l’obra del filòsof, coincideix amb la publicació del llibre Diàleg intercultural i interreligiós, l’últim volum de l’Opera Omnia Raimon Panikkar, queFragmenta publica en català, editorial que fa poc va traduir Panikkar. Una biografia, de Maciej Bielawski. Podeu veure totes les sessions en vídeo clicant aquí.

El programa va iniciar-se al cementiri Tavertet, on reposen les restes de Raimon Panikkar, el dimecres 20 de maig, amb un acte litúrgic presidit pel jesuïta i antropòleg Xavier Melloni i un concert a càrrec de Jordi Savall. L’endemà i l’altre, 21 i 22 de maig, va continuar a la sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG, on hi participaran experts dels cinc continents com Josep M. Terricabras, Milena Carrara Pavan, Young Chan-Ro, Francis D’Sa, Anand Amaldass, Luigi Vero Tarca, Erik Ranstrom, Levi Nkwocha, Sara Haq, Joseph Prabhu, Gerard Hall, Xavier Tharamel, Renato Marcato, Renate Kern, Francesc Torradeflot i Michiko Yusa.

El Symposium, que ha estat organitzat per la Càtedra Ferrater Mora de la UdG amb la col·laboració de la Fundació Vivarium i l’Ajuntament de Girona, servirà, alhora, per inaugurar la nova Biblioteca Raimon Panikkar, fruit del llegat bibliogràfic que l’autor cedí a la UdG.

Nou volum de l’Opera Omnia

Aquesta activitat coincideix en el temps amb l’aparició a mitjan de maig de Diàleg intercultural i interreligiós, el novè volum de l’Opera Omnia Raimon Panikkar, que Fragmenta publica en català des dels inicis d’aquest segell. Fragmenta va publicar Panikkar. Una biografia (també en castellà), de Maciej Bielawski, que l’autor va presentar també a Girona. L’Opera Omnia Raimon Panikkar, que es publica en diversos idiomes, té previst arribar -en principi- als 18 volums en un projecte l’edició del qual en tingué cura el propi autor, en vida, i Milena Carrara Pavan. La coordinació de l’edició catalana va a càrrec de Xavier Serra Narciso.

Raimon Panikkar

Raimon Panikkar (Barcelona, 1918 – Tavertet, 2010), de pare indi i hindú i mare catalana i cristiana, és una de les veus més lúcides del pensament contemporani per les seves aportacions al diàleg intercultural i interreligiós. Doctor en filosofia, en ciències i en teologia, va exercir la docència en diverses universitats d’Europa, l’Índia i els Estats Units. El 1946 és ordenat sacerdot catòlic. Trepitja l’Índia per primer cop l’any 1954: «Me’n vaig anar cristià, em vaig descobrir hindú i torno buddhista, sense haver deixat mai de ser cristià.» Als anys vuitanta s’instal·la a Tavertet, on impulsa la Fundació Vivarium (avui Fundació Vivarium Raimon Panikkar). L’obra de Panikkar ha estat estudiada per quaranta tesis doctorals i per cinc congressos internacionals monogràfics.

Fragmenta Editorial publica la seva Opera Omnia en català (18 volums), dels que n’han sortit, fins ara Mística, plenitud de Vida, Mite, símbol, culte, Pluralisme i interculturalitat, Visió trinitària i cosmoteàndrica: Déu, home, cosmos, Religió i religions, El ritme de l’Ésser i Espiritualitat, el camí de la Vida, L’experiència vèdica Diàleg cultural i interreligiósFragmenta també ha publicat el llibre Iniciació als Veda (també en castellà), un capítol del llibre Mística i diàleg interreligiós (ed. Francesc Torradeflot), i un breu perfil inclòs al llibre Cincuenta intelectuales para una conciencia crítica, de Juan José Tamayo. El 2014 Fragmenta va publicar Panikkar. una biografia, de Maciej Bielawski.