Eduard Muntaner Perich, enginyer informàtic, investigador a UdiGital.Edu (Universitat de Girona), va conduir la quarta de les “Lectures Fons Raimon Pannikar” que organitzen el Seminari Raimon Panikkar de Pensament Intercultural i la Biblioteca de la Universitat de Girona. La conferència portava per títol “Poètica del pensament. Octavio Paz llegit en clau panikkariana” i va celebrar-se el dimecres 30 de març a les 19h, en un cicle que va començar pel novembre de 2015 i es clourà el maig de 2015. L’Opera Omnia Raimon Panikkar es publica a Fragmenta.