Joan-Carles Mèlich, professor titular de filosofia de l’educació a la UAB i autor de La lectura com a pregària i de La prosa de la vida, dirigeix un nou curs La condició vulnerable. Ètica, filosofia i literatura”, que se celebra els dimarts del del 2 al 30 de maig, de 17h a 19h, a la llibreria La Central, (Mallorca 237, Barcelona). És imprescindible inscriure-s’hi.

Programa:

1. Pòrtic: L’ètica des de la perspectiva d’una ‘filosofia literària’

2. La condició elegíaca de la vida: el cos vulnerable

3. La gramàtica moral: el silenci de les víctimes

4. Processos de legitimació: el sagrat i el sant

5. Teló: La resposta ètica. El ser-hi: bondat i compassió

Bibliografia:

Adorno, T. W.: Notas sobre literatura, Akal

Alexiévich, S.: La guerra no tiene rostro de mujer, Debate.

Assmann, J.: Violencia y monoteísmo, Fragmenta

Butler, J.: Marcos de guerra. Las vidas lloradas. Paidós

Cavarero, A.: Horrorismo, Anthropos

Dostoievsky, F.: Apuntes de la casa muerta, Alianza

Eliade, M.: El sagrat i el profà, Fragmenta

Freud, S.: El malestar en la cultura, Akal

Freud, S.: ‘La transitoriedad’. Obras completas XIV, Amorrortu

Girard, R.: La violencia y lo sagrado, Anagrama

Girard, R.: Veo a Satán caer como el relámpago, Anagrama

Grossman, V.: Vida y destino, Galaxia Gutenberg

Kafka, F.: El proceso. (Obras completas I), Galaxia

Kafka, F.: La transformación. La condena. (Obras completas III), Galaxia

Levi, P.: Los hundidos y los salvados, Muchnik

Levinas, E.: Alteridad y trascendencia, Arena Libros

Mèlich, J.-C.: La lectura como plegaria. Fragmentos filosóficos I, Fragmenta

Mèlich, J.-C.: La prosa de la vida. Fragmentos filosóficos II, Fragmenta

Millu, L.: El humo de Birkenau, Acantilado

Proust, M.: Por el camino de Swann , Lumen

Rilke, R. M.: Elegías de Duino, Hiperión

Roth, Ph.: Némesis, Debolsillo

Shklar, J.: Los rostros de la injusticia, Herder

Preu: 100 € (5 sessions)

Calendari: Els dimarts, del 2 al 30 de maig, de 17h a 19h

Informació i reserves: academia@lacentral.com / 935504601