Pablo d’Ors, escriptor i doctor en teologia, autor del llibre Sendino se muere,Francesc Torralbadoctor en filosofia i teologia, catedràtic de filosofia de la URL, autor dels llibres Els mestres de la sospita. Marx, Nietzsche, Freud i Amb Déu o sense (amb Vicenç Villatoro) van protagonitzar les Jornades de Teologia del Bisbat d’Urgell, els dies 30 i 31 d’agost a la Sala Sant Domènec (Plaça dels Oms s/n) de la Seu d’Urgell.

L’activitat, organitzada pel Bisbat d’Urgell, comptarà amb la introducció de Joan-Enric Vives, titular de la diòcesi.

Introducció dels organitzadors

En aquestes jornades ens proposem pensar en Déu i reflexionar sobre la seva naturalesa. Volem endinsar-nos en el misteri dels misteris, en el Fons de la realitat per copsar-ne el seu sentit.

Déu és el puntal de la nostra fe, el fonament de la realitat, el misteri del món. Aprofundir en el misteri de Déu és una exigència intel·lectual del cristià, un camí per conèixer més a fons el qui el sosté. Des de la fe cristiana, afirmem que Déu és Paraula i és Amor, Intelligència i Font de sentit. No obstant això, parlar de Déu no és senzill. La paraula Déu és un mot emprat abusivament i, de vegades, indegudament. Pouar en les paràboles de Jesús pot ser una ocasió per refer el nostre llenguatge sobre Déu.

En aquestes jornades ens proposem pensar en Déu i refl exionar sobre la seva naturalesa. Volem endinsar-nos en el misteri dels misteris, en el Fons de la realitat per copsar-ne el seu sentit. També volem estar atents als nous llenguatges per referir-se a Déu i a totes les difi cultats culturals per elaborar un discurs creïble i raonable sobre Déu.

Destinataris: Mestres i professors, sacerdots, religiosos/es, catequistes, seglars interessats…

Programa:

Horaris: Matí, de 10:30h a 13h / Tarda, de 16h a 19h

Primer dia, dimecres 30 d’agost:

Ponent:  Pablo d’Ors

Matí

Inauguració de les Jornades de Teologia a càrrec de Mons. Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra

Primera ponència: Charles de Foucauld o el desert contemporani
Segona ponència: Thomas Merton o el monacat secular

Tarda

Tercera ponència: Frank Jalics o la redempció en la consciència

 

Segon dia, dijous 31 d’agost:

Ponent: Francesc Torralba

Matí

Primera ponència: Actituds enfront el misteri de Déu
Segona ponència: L’afi rmació de Déu. Una opció raonable

Tarda

Tercera ponència: El Déu de Jesucrist

Notícia a Catalunya Religió: Un discurs creïble i raonable sobre Déu.

Foto: Bisbat d’Urgell