La teòloga i doctora en salut pública Teresa Forcades, autora del llibre La teologia feminista en la història, dirigirà el segon curs amb el mateix títol, centrat en l’edat moderna, des d’octubre de 2017 a juny de 2018, una tarda de dissabte al mes al Monestir de Sant Benet de Montserrat (Crta. de Monistrol a Montserrat, Km.10, Montserrat). Les inscripcions ja estan obertes.

Amb la Modernitat i no abans naixem ‘les dones’ com a categoria social contraposada ‘als barons’. La divisió premoderna en estaments socials no implicava la igualtat de les dones dins de la seva categoria social, però dificultava la naturalització de ‘l’essència femenina universal’. Amb la Modernitat, l’essència femenina no només es naturalitza sinó que es teologitza: la inferioritat de totes les dones (aristòcrates incloses) respecte a tots els barons es considera instituïda per Déu i necessària per a la bona marxa de la societat. Durant l’època medieval, la ‘dansa de la mort’ representada a l’atri d’algunes esglésies recordava als qui hi entraven que el privilegi social era de curta durada: la mort ens igualava a tots; les diferències socials eren només aparença. ¿On trobarem en la Modernitat una saviesa paral·lela, és a dir, la relativització de les diferències de gènere?

En aquest curs estudiarem les teòlogues feministes cristianes més rellevants de l’època moderna.

DATESCurs 2017-18: La durada del curs és d’octubre a juny, un dissabte al mes.

  • 14/X – 25/XI – 16/XII – 20/I – 17/II – 17/III – 14/IV – 12/V – 16/VI

PROGRAMA –

14-X Teresa de Jesús i l’escola teresiana / 25-XI Maria Jesús d’Àgreda i la subjectivitat de Maria de Natzaret / 16-XII Sor Juana Inés de la Cruz i la lluita contra la censura eclesiàstica / 20-I Marie de Gournay i l’auge de l’activitat literària de les dones al segle XVII / 17-II Bathsua Makin i Anna M van Schurman / 17-III Margaret Fell i la igualtat dona-baró en els ministeris cristians / 14-IV Mary Astell i el monestir secular / 12-V Les primeres doctores d’Europa: Juliana Morell, Elena Cornaro Piscopia, Laura Bassi i Maria Gaetana Agnesi / 16-VI Conclusions.

Per més informació i inscripcions, cliqueu aquí.