El 14 de març arribarà a les llibreries l’edició bilingüe castellà-català dels Exercicis espirituals d’Ignasi de Loiola, publicada per Fragmenta a la seva col·lecció Sagrats i Clàssics. L’obra incorpora una introducció de Josep M. Rambla i dos annexos de Xavier Melloni, i de Roland Barthes. La publicació del llibre és una iniciativa conjunta de Cristianisme i Justícia i Fragmenta Editorial.

Considerada l’obra més important d’’Ignasi de Loiola (Loiola, 1491 – Roma, 1556), fundador de la Companyia de Jesús, i un text de referència per a l’aprofundiment espiritual dins la tradició cristiana, els Exercicis espirituals ofereixen els elements necessaris per prendre consciència dels dilemes i les accions humanes. Ho fan a partir de la constatació que la mesura de totes les coses no la té el jo humà sinó l’horitzó diví, alhora que afavoreixen una experiència mística integradora en la mesura que descobreixen la sacralitat del món i la seva diafanitat.

Josep M. Rambla (Barcelona, 1933) i Xavier Melloni, (Barcelona, 1962), dos jesuïtes de generacions diferents i tots dos experts en l’obra ignasiana, són els autors de la introducció i del primer dels annexos de l’obra. Rambla considera els Exercicis una obra escrita “per tal d’ajudar a fer activitats, és a dir, per tal de viure una experiència”. “El nucli dels Exercicis—sosté Rambla— és l’experiència immediata de Déu, sempre plenament gratuïta.” Xavier Melloni, per la seva banda, considera que els Exercicis “afavoreixen una experiència mística integradora en la mesura que descobreixen la sacralitat del món i la seva diafanitat”.

El text de Roland Barthes publicat com a annex procedeix d’un assaig de l’any 1971 del semiòleg francès, i ha sigut traduït per primer cop al català per a aquesta edició. Ignasi Moreta, editor de Fragmenta i traductor del text de Barthes, considera que “la mirada de Barthes sobre els Exercicis espirituals d’’Ignasi de Loiola té la particularitat de ser feta no des de la fe, sinó des de la teoria de la literatura. Barthes reivindica la importància del llibre quan diu que ‘no cal ser jesuïta, ni catòlic, ni cristià, ni creient, ni humanista, per interessar-s’hi’.”

La traducció catalana dels Exercicis, acarada al text castellà original del segle XVI, és del jesuïta Ramon M. Torelló (Barcelona, 1918-1995). Va aparèixer per primer cop a l’edició dels Exercicis espirituals publicada dins la col·lecció Clàssics del Cristianisme (Proa, 1990). Per a l’edició de Fragmenta la traducció s’ha revisat a fons.

La col·lecció Sagrats i Clàssics publica textos importants de diferents tradicions religioses i espirituals d’arreu del món, mantenint el text en l’idioma original a les pàgines senars. Els Exercicis espirituals d’’Ignasi de Loiola són l’onzè volum publicat en aquesta col·lecció.