Dolors Bramon, doctora en filologia semítica i en història medieval, autora el llibre L’islam avui. Alguns aspectes controvertits (Fragmenta, 2016), pronuncià la conferència “Parlem de l’Islam de forma apropiada: la terminologia no és innocent” el divendres dia 25 de maig, a les 12h, en un acte organitzat pel DIXIT, Centre de Documentació de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, a l’aula de formació dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona (Avinguda Andorra, 9, Tarragona).

A l’hora d’informar sobre l’islam i el món àrab, el desconeixement de la matèria fa que de vegades s’utilitzi una terminologia errònia per part d’alguns mitjans de comunicació, entitats i organismes que pot portar a confusió.

El 25 de maig, DIXIT Tarragona oferí la conferència “Parlem de l’islam de forma apropiada: la terminologia no és innocent”, en la qual es donaran les claus per entendre i contextualitzar termes com musulmà, islàmic o islamista, xiïta o sunnita, imam, salafista, wahabí, etc.

Durant la xerrada, especialment adreçada a agents socials, personal educador, periodistes i persones interessades en formar-se sobre la realitat de l’islam, també s’explicà el sentit real que té el concepte “gihad” per a les persones practicants de l’islam.

L’acte va anar a càrrec de Dolors Bramon, doctora en filologia semítica i en història medieval i professora emèrita d’estudis àrabs i islàmics de la Universitat de Barcelona. Bramon també és professora d’Islam a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, assessora externa especialista del TermCat i col·laboradora de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. És autora de nombroses publicacions sobre temes àrabs i islàmics com L’islam avui. Alguns aspectes controvertits (Fragmenta, 2016), Obertura a l’Islam (Cruïlla 2001) o Ser dona i musulmana (Cruïlla, Barcelona 2008).