El dissabte 15 de novembre de 2018 a les 10:30h del matí va celebrar-se una sessió extraor¡dinària de Vivarium Barcino, conjuntament amb Vivarium Gerisena, que consistí en un comentari de l’obra de Jordi Pigem Ángeles o robots (Fragmenta 2018), especialment del seu capítol 4. L’activitat va ser a l’església romànica de Sant Pau del Camp (Sant Pau, 101), de Barcelona.

Pigem va ser el coordinador dels primers volums de l’edició catalana de l’Opera Omnia Raimon Panikkar que es publica a Fragmenta.

La reunió es va fer seguint l’esquema habitual d’aquestes trobades de caràcter mensual. En primer lloc, 20 minuts de silenci. Qui no faci silenci, es prega que s’esperi en silenci i quietud.

A les 11 comença la sessió, llegint i comentant el fragment indicat. Es prega haver-se llegit el text abans i pres els apunts pertinents. Finalitzarà a les 13:45h.

Encabat, a les 14.00 h, aquells que volien van compartir taula en un dinar conjunt al restaurant “Can Culleretes”, prop del Liceu (C. Quintana, 5).

Després, també qui volia, va poder incorporar-se a les a les 14.45 h a la visita conjunta de exposició “Kosmos Panikkar”, al Palau Robert, amb motiu de l’Any Raimon Panikkar.

Tal com van ser els col·loquis de Tavertet, és benvingut tothom que estigui interessat en l’obra de Raimon Panikkar i no calia previ avís. .

Aquesta informació prové de Vivàrium Barcino.