L’obra de Panikkar continua viva coincidint amb la commemoració de l’Any Panikkar, que ha generat multitud d’actes que han mostrat al públic l’extraordinari llegat del pensament panikkarià. Demà arriba a les llibreries La tradició cristiana, l’obra que recull, amb un rigor excepcional, les principals aportacions del filòsof i teòleg a l’estudi del cristianisme.

«¿En quin sentit el cristianisme és la religió «del Llibre», de la Bíblia? El cristianisme, ¿pot ser conegut i deduït exclusivament a partir de la Bíblia? Al capdavall, ¿què és el cristianisme i què és el que extreu de l’Escriptura?» Aquestes són algunes de les preguntes que guien la cerca de La tradició cristiana, una obra amb la qual Raimon Panikkar aborda la relació entre la Bíblia i el cristianisme.

Segons el pensador de Tavertet, el cristianisme és un nom amb un significat ben concret. Aquest significat és el «concepte» de cristianisme. Molts s’aturen aquí i no arriben a penetrar en el concepte fins a assolir el cor mateix de la cosa. Se’ls escapa aquella realitat viva i misteriosa que hi ha sota el concepte mateix. Identifiquen el cristianisme amb una doctrina, un credo, unes formulacions dogmàtiques. I, evidentment, el cristianisme té una doctrina (que no és ni acabada, ni estàtica, ni petrificada d’una vegada per totes), però és molt més que això: molt més que un concepte, una essència o una sèrie de fórmules o dogmes.

La tradició cristiana consta de dues parts, “Humanisme i creu”, que tracta temes com ara la “síntesi humana”, la praxi de l’intel·lecte i la llibertat de pensament, i “La tradició”, que explora idees com ara l’autoconsciència cristiana, la salvació en Crist o la contribució del monaquisme cristià de l’Àsia a l’església catòlica.

L’Opera Omnia Raimon Panikkar es publica a cura de l’autor i de Milena Carrara. El present volum, que aplega textos que van des del 1944 fins al 1977, és una edició coordinada per Xavier Serra Narciso, amb traduccions de Jordi Pigem, Eduard Cairol, Elisenda Sevilla i Altés i Esteve Serra Arús. La tradició cristiana és l’onzè volum dels dinou previstos que Fragmenta publica d’aquesta col·lecció corresponent al tom III.1.

Raimon Panikkar (Barcelona, 1918 – Tavertet, 2010), de pare indi i hindú i mare catalana i cristiana, és una de les veus més lúcides del pensament contemporani per les seves aportacions al diàleg intercultural i interreligiós. Doctor en filosofia, en ciències i en teologia, va exercir la docència en diverses universitats d’Europa, l’Índia i els Estats Units. El 1946 és ordenat sacerdot catòlic. Trepitja l’Índia per primer cop l’any 1954: «Me’n vaig anar cristià, em vaig descobrir hindú i torno buddhista, sense haver deixat mai de ser cristià.» Als anys vuitanta s’instal·la a Tavertet, on impulsa la Fundació Vivarium (avui Fundació Vivarium Raimon Panikkar). L’obra de Panikkar ha estat estudiada per quaranta tesis doctorals i per cinc congressos internacionals monogràfics.

Fragmenta Editorial publica la seva Opera Omnia en català (19 volums), de la qual n’han sortit, fins ara Mística, plenitud de Vida; Mite, símbol, culte; Pluralisme i interculturalitat; Visió trinitària i cosmoteàndrica: Déu, home, cosmos; Religió i religions; El ritme de l’Ésser; Espiritualitat, el camí de la Vida; L’experiència vèdica; Diàleg cultural i interreligiós; Fe, hermenèutica, paraula i La tradició cristiana.Fragmenta també ha publicat el llibre Iniciació als Veda (també en castellà), un capítol del llibre Mística i diàleg interreligiós (ed. Francesc Torradeflot), i un breu perfil inclòs al llibre Cincuenta intelectuales para una conciencia crítica, de Juan José Tamayo. El 2014 Fragmenta va publicar Panikkar. una biografia, de Maciej Bielawski, la biografia més documentada i ambiciosa que s’ha publicat mai sobre el filòsof. I el 2018, coincidint amb el cenetnari del seu naixement, es va publicar el llibre ¿Parlem del mateix Déu? (també en castellà), un diàleg amb Pinchas Lapide, i Panikkar per Panikkar, una antologia de les seves introduccions a l’Opera Omnia.