Raquel Bouso, doctora en humanitats i especialista en religions, autora del llibre El zen (Fragmenta, 2008), dirigeix el curs monogràfic “L’aprenentatge com a via en el pensament d’Àsia Oriental” del 21 d’abril al 19 de maig a la Universitat de Girona (UdG), organitzat per la Càtedra de Renovació Pedagògica d’aquesta universitat.

La noció de via es refereix a l’antic mot xinès tao i, tot i que pren especial rellevància enla tradició daoista, del qual en deriva el nom, ha estat també influent en altres escoles de pensament de l’Àsia Oriental. Sota la influència de les idees budistes, per exemple, es va desenvolupar al Japó com a concepte artístic. A la llum d’aquesta noció, entesacom a procés de coneixement, formatiu i transformador, reflexionarem sobre un model de saviesa que no s’esgota en el pensament discursiu sinó que posa l’accent en l’ex-periència corpòria i que, d’acord amb el supòsit de la unitat de cos i ment, no dissocia teoria de pràctica, paraula de silenci o raó de sentiment. L’aprenentatge com a via espresenta com a expressió d’una continuïtat entre naturalesa, art i vida quotidiana.

Aquest curs ens proposa, a partir d’un recorregut per diferents tradicions de pensamentde l’Àsia Oriental, repensar què entenem per coneixement, com es genera, es transmet ies rep. Amb la discussió d’una selecció de textos, imatges i pràctiques vinculades amb el confucianisme, daoisme i budisme, ens dotarà d’eines interpretatives per tal d’entendre els supòsits conceptuals i experiencials en què es basa el model de saviesa que n’emergeix, així com per reflexionar críticament sobre la seva vigència actual.

Sessions i inscripció

El curs té una durada de 10 hores (presencials) en 5 sessions seran els dies 21 i 28 d’abril i 5, 12 i 19 de maig a la tarda (de 18 a 20 h) a la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona. El preu és de 5 € (estudiants) i 10 € (resta de persones).

Formulari d’inscripció, aquí. Les inscripcions es poden fer fins el dia 18 d’abril. La formació és reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Es reconeixen els crèdits per la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG.

El curs va adreçat a mestres, educadors, pedagogs, psicòlegs, filòsofs, i tot el col·lectiu de professionals relacionats amb el món de l’educació. També va dirigit a estudiants. Per a la realització del curs hi ha d’haver un mínim de 10 persones inscrites. El límit d’admesos és de 30 persones.

Continguts

1. Fonaments teòrics: el pensament a l’Àsia Oriental. Introduirem diferents experiències del pensar formulades a la Xina i el Japó, posant elfocus en com entenen el saber i les vies que proposen per assolir-lo.

2. L’estudi i el cultiu d’un mateix en les tradicions confucianes. Examinarem els estadis per a una educació ètica i les diferents pràctiques de perfecci-onament d’un mateix elaborades pels pensadors confucians.

3. El no-saber, la naturalitat i l’energia creadora en les tradicions daoistes. Treballarem nocions bàsiques daoistes per copsar la correspondència entre el procéscosmogònic i l’artístic, així com el significat de l’ideal de nodrir la vida.

4. Aturar-se a contemplar: saviesa i acció en les tradicions budistes. Explorarem en el budisme la tensió entre acció i contemplació, així com les tècniquesde gestualitat, recitació i imaginació (mudra, mantra i mandala).

5. Les arts-via en la cultura japonesa i la forma sense forma. Coneixerem diverses vies tradicionals, artisticoreligioses, com ara les arts marcials,l’ikebana o l’art del te, i el model formatiu ascètic i estètic que configuren.

Raquel Bouso

La formadora serà Raquel Bouso, professora de filosofia intercultural i asiàtica a la Facultat d’Humanitats de la UniversitatPompeu Fabra, centra la seva recerca en el budisme i la filosofia acadèmica modernajaponesa. En aquesta línia, ha publicat diversos articles i una monografia sobre El zen (Fragmenta, 2009, 2012 en castellà), ha coeditat La filosofía japonesa en sus textos (Herder, 2016) i traduït obres dels filòsofs Keiji Nishitani, Shizuteru Ueda o Toshihiko Izutsu. Des del 2019 presideix la European Network of Japanese Philosophy (ENOJP).