L’editor de Fragmenta, Ignasi Moreta, ha fet pública avui una carta oberta a la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Garriga, en la qual acusa de «manipulació» de la llei tant l’organisme públic Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) com la mateixa consellera per haver denegat dos ajuts reintegrables a projectes i plans editorials en l’última convocatòria. L’editor ha presentat dues sol·licituds de revisió d’ofici de les resolucions que considera fraudulentes i acudirà als tribunals per obligar a la rectificació si la consellera no revoca la decisió presa. També ha demanat empara al Síndic de Greuges.

El 7 d’abril passat, Fragmentta Editorial va sol·licitar a l’ICEC —com cada any des del 2012— dos ajuts reintegrables a projectes i plans editorials, però per un error intern va fer servir el formulari propi dels ajuts a projectes culturals, tots dos gestionats per la mateixa àrea administrativa de l’ICEC. Advertits de l’error per l’ICEC mateix, Fragmenta va sol·licitar esmenar les sol·licituds, emparant-se en l’article 68.1 de la Llei 39/2015 i l’article 14 del RD 203/2021, que faculta els sol·licitants a corregir errors formals en les sol·licituds d’ajuts, inclòs l’ús dels formularis reglamentaris. L’ICEC va desestimar aquesta pretensió dient que l’article 14 del RD 203/2021 no era aplicable al cas perquè feia referència tan sols als requisits establerts a l’article 66.1 de la Llei 39/2015, quan la realitat és que aquest article fa referència a la integritat de l’article 66 (no solament al 66.1), cosa que inclou l’ús dels formularis reglamentaris (obligació establerta a l’article 66.6). «D’aquesta manera, l’ICEC manipulava el contingut de la llei introduint-hi una restricció que aquesta no conté», segons l’escrit.

Fragmenta va presentar un recurs d’alçada posant de manifest la flagrant manipulació que s’havia fet de la llei per justificar la negativa exercir el dret d’esmena. «La resolució dictada per la consellera desestimant el recurs obvia la greu denúncia formulada i torna a manipular la lletra i l’esperit de la llei per reafirmar una negativa manifestament contrària a dret», afirma Ignasi Moreta a la seva carta. «L’assessor jurídic del Gremi d’Editors de Catalunya comparteix el criteri segons el qual l’error formal assenyalat és esmenable; considera, a més, que la resolució de la consellera no diu res que contraresti els arguments expressats al recurs d’alçada de Fragmenta i que pateix d’incongruència omissiva», segueix.

«És una negativa manifestament contrària a dret» que, reiterada havent advertit de la tergiversació, «es fa difícil atribuir a mera incompetència», diu l’editor de Fragmenta. Que hi afegeix: «Equivocar-se és lícit. Ser deshonest a l’hora de citar les fonts jurídiques, no. I fer-ho posant en risc la continuïtat d’una petita editorial que malda per fer un servei a la cultura a través de la publicació d’obres en què l’interès cultural es prioritza sobre el comercial —contribuint decisivament a l’increment i l’excel·lència del patrimoni bibliogràfic català— esdevé, a més, clarament inconvenient.»

Les aportacions reintegrables a projectes i plans editorials «són uns ajuts econòmics en forma de “cofinançament” que permeten a l’empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural», com són presentats. Per a una editorial independent com Fragmenta, perdre aquesta possibilitat significa «deixar de comptar amb una injecció de tresoreria habitual cada 31 de juliol i necessària per pagar nòmines i factures», assegura la carta oberta.

«És l’administració qui s’ha de posar al servei de l’administrat, no pas a l’inrevés», continua Moreta. «Des de l’administració no sempre s’és conscient de les dificultats amb què ens trobem els ciutadans i les petites empreses a l’altra banda del taulell.»

Fragmenta Edtorial és un segell independent que publica llibres d’assaig sobre filosofia, religions i altres àmbits del pensament, amb un ambiciós pla editorial que inclou, entre d’altres, la publicació de les obres completes de Raimon Panikkar en català. Ha traduït al català obres de Simone Weil, José Tolentino, Mircea Eliade, Marie Balmary i Marion Muller-Colard, entre molts altres autors. Pròximament incorporarà una obra de George Steiner al seu catàleg. Xavier Melloni, Joan-Carles Mèlich, Jordi Pigem, Laia de Ahumada, Amador Vega, Jordi Graupera, Raül Garrigasait, Anna Punsoda, Marina Porras, Oriol QuintanaOriol Ponsatí-MurlàAdrià Pujol Cruells són alguns dels autors publicats per Fragmenta.