Jesús Silvestre (Igualada, 1967) és llicenciat en Història (Universitat de Barcelona), en Ciències de la Religió i Teologia (Facultat de Teologia de Catalunya i Universitat Pontifícia de Salamanca) i en Filosofia (Universitat Pontifícia San Tommaso de Roma). També ha cursat estudis de Ciències Polítiques (Sorbona i Universitat de Tolosa) i de Filologia Clàssica i Semítica (Universitat de Barcelona). Actualment prepara el doctorat en Història Antiga i Arqueologia (Universitat de Barcelona). Ha combinat la feina pastoral com a rector de diferents parròquies amb tasques docents i amb la col·laboració en diversos mitjans de comunicació escrits i audiovisuals. És autor d’Els Trinitaris i les Trinitàries a Piera (1999). Actualment té en preparació un assaig sobre el sacerdoci i la dignitat de la dona en l’Església i, en col·laboració amb Antoni Bassas, Les paràboles de Jesús, una nova visió simbòlica.