Joan Rius Miralles (Granollers, 1991). Té estudis en cinema, pedagogia i filosofia. Ha treballat a Fragmenta encarregant-se de tasques d’administració i producció. Li costa molt d’escriure un text sobre ell mateix; per tant, ho deixa aquí.