Just M. (Francesc) Llorens i Llonch (Sabadell, 1933) és monjo de Montserrat i traductor. Entrà al noviciat el 1953, i fou ordenat prevere el 1960.

Del 1973 al 1975 cursa la llicenciatura en catequesi i pastoral a l’Institut Lumen Vitae, adherit a la Universitat de Lovaina. En la dècada dels seixanta va començar la seva activitat com a traductor, a partir d’un encàrrec de l’editorial Estela de traslladar un assaig del francès al català. Bàsicament, ha traduït per a Estela, Nova Terra i les Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Majoritàriament s’ha acarat a textos del francès, de l’italià, de l’anglès, del llatí i del castellà. Ha treballat assíduament en la traducció de documents, al·locucions pontifícies o episcopals, articles i altres textos breus, sobretot per a les revistes Documents d’Església i Qüestions de Vida Cristiana; igualment en la traducció d’assaigs religiosos i morals.