Lamentació per les divergències

Ensenyaments de Shinran atribuïts a Yuien

Edició i traducció de Bernat Martí i Oroval

La Lamentació per les divergències és un dels escrits budistes més llegits al Japó des de principis del segle xx fins a l’actualitat. Es tracta d’una obra envoltada de nombrosos enigmes. Escrita entre la segona meitat del segle XIII i la primera meitat del segle XV, és un text on s’afirma que es recullen els ensenyaments d’una de les figures més influents del budisme japonès, Shinran (1173-1262), considerat el fundador de la tradició japonesa anomenada la Veritable Escola de la Terra Pura. A finals del segle XIX i principis del segle XX no sols esdevingué una obra llegida amb profusió pels fidels d’aquesta tradició budista —la que té més seguidors al Japó—, sinó que superà els límits dels cercles budistes per convertir-se en un escrit conegut pel gran públic.

La Lamentació per les divergències s’enfronta a les interpretacions heterodoxes dels ensenyaments de Shinran. Es tracta, doncs, d’una obra que pretén evitar les desviacions doctrinals i exposar amb claredat els principis centrals de l’ensenyament religiós del fundador de la Veritable Escola de la Terra Pura.

La traducció que presentem, fidel a l’original, es basa en el manuscrit més primitiu de què es té notícia.