Berta Galofré Claret entrevista Adrià Pujol Cruells, traductor de Les allaus de Sils Maria, de Michel Onfray, al canal de Youtube de Mentri Metres.