L’artista Lídia Pujol que va incloure els textos, imatges i àudio de l’espectacle «Panikkar, poeta i fangador. Orient i occident soc», al llibre Iniciació als Veda, de Raimon Panikkar, i Ignasi Moreta, editor de Fragmenta, entre d’altres, participen en aquets capítol dle programa “Patrimonis” de la Xarxa de televisions Locals de catalunya. El capítol està dedicat al silenci i enregistrat al Reial Monestir de Santa Maria de Poblet.