Oriol Quintana, autor de La mandra, amb el sacerdot Jaume Aymar i el llibreter Mario Pérez Ruiz, va participó en un debat sobre els pecats caputals al prohrama “Sin Fronteras”, dirigidt i presentat per Pedro Riba a Teve.Cat.