L’Antoni Batista acaba de publicar el llibre Els portaveus de Déu, en què fa una aproximació als textos bíblics des de l’òptica de la comunicació i el periodisme. En parla amb Ariadna Oltra.