Raimon Panikkar és una figura molt singular, una figura que aplega, en ell mateix, el rigor del professor i el carisma del mestre.” Això deia Ignasi Moreta abans del magne homenatge que va tenir lloc el passat dijous 24 de febrer al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, organitzat per Casa Àsia, l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació Vivarium Raimon Panikkar i Fragmenta Editorial.

Aquest vídeo recull els millors moments de les intervencions de l’alcalde Jordi Hereu i el president Artur Mas, Àlex Pèlach, Xavier Melloni, Jordi Pigem, Amador Vega, Joseph Prabhu, Milena Carrara, Mercè Pàniker, M. Àngels Simon i Montserrat Farré, així com de les interpretacions musicals de Bhakti Das i Griselda Cos, i Jordi Savall i Montserrat Figueras.